Wat is een screeningsprofiel bij een VOG?

Om een waardevolle verklaring uit te geven, bepaalt Dienst Justis op basis van een bepaald screeningsprofiel of u in aanmerking komt voor een VOG. Voor diverse beroepsgroepen bestaan er verschillende screeningsprofielen. Hierdoor kan het voorkomen dat u bij de ene beroepsgroep wel in aanmerking komt voor een VOG en bij een andere beroepsgroep niet. Dit heeft te maken met het screeningsprofiel.

Specifieke screeningsprofielen

Er zijn een aantal specifieke screeningsprofielen, bijvoorbeeld voor visum en emigratie, juridische dienstverlening, het onderwijs en de taxibranche. In deze specifieke screeningsprofielen staat welke strafbare feiten een bezwaar vormen om de VOG uit te geven.

Algemene screeningsprofielen

Valt uw aanvraag niet in een specifiek screeningsgebied, dan zijn er algemene screeningsprofielen op basis waarvan uw aanvraag wordt beoordeeld. Het algemene screeningsprofiel bestaat uit acht risicogebieden:

 1. Informatie
 2. Geld
 3. Goederen
 4. Diensten
 5. Zakelijke relaties
 6. Proces
 7. Aansturen organisatie
 8. Personen

Op de VOG wordt vermeld op welk screeningsprofiel de desbetreffende persoon is beoordeeld. Wanneer het nog niet duidelijk is welke functie er vervuld zal worden door de aanvrager, zal hij of zij onderzocht worden op alle acht risicogebieden.

Risico’s bij bepaalde functies

Een aantal specifieke functies zijn gebonden aan een specifiek risicogebied. Voorbeelden van risico’s zijn:

 • Als arts of advocaat krijgt u veel te maken met vertrouwelijke en persoonlijke informatie. Risico’s kunnen zijn dat deze informatie wordt gebruikt voor chantage, het lekken van informatie of het verkopen van beroepsgeheim.
 • Bij personen die in hun werk in aanraking komen met veel contant of giraal geld, kan het verduisteren van geld een risico zijn.
 • Bij een leidinggevende rol zou een persoon gebruik kunnen maken van machtsmisbruik, diefstal of verduistering.

Screeningsprofiel taxibranche

De taxibranche is een van de uitzonderingen met een specifiek screeningsprofiel. In de taxibranche wordt er gebruik gemaakt van een continue screening. Een taxichauffeur wordt constant gescreend, zodat strafbare feiten als dronken rijden of mishandeling niet pas na een lange periode worden ontdekt. De vergunning van een taxichauffeur kan direct worden ingetrokken na zo’n delict.

'Wij willen het online verwerken van VOG's makkelijker maken.' Meer informatie
VOG-Loket