VOG aanvragen kinderopvang

Een VOG aanvragen voordat u in de kinderopvang gaat werken is verplicht. Zonder een VOG kan u zich niet inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Iedereen die woonachtig of werkzaam is binnen een kinderopvang is verplicht om zich in te schrijven in het Personenregister Kinderopvang. Om in dit systeem te komen dient u in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Met de VOG bewijst u dat u in het verleden geen gedrag heeft vertoond dat bezwaar vormt voor het uitoefenen van uw taak binnen de kinderopvang

Hoe oud mag mijn verklaring omtrent gedrag zijn?

Het aanvragen van een bewijs van goed gedrag is een momentopname. Dit wil zeggen dat er geen geldigheidstermijn aan zit. Voor de kinderopvang zitten er wel een paar regels aan verbonden. Om u in te schrijven bij het Personenregister Kinderopvang mag het bewijs van goed gedrag niet ouder zijn dan twee maanden. Daarnaast moet de afgegeven VOG de functieprofielen 84 (zorgdragen voor minderjarigen) en 86 (werkzaam in de kinderopvang) bevatten.

Hoe vraag ik mijn VOG voor de kinderopvang aan?

Er zijn verschillende manieren om een verklaring omtrent gedrag aan te vragen om te kunenn werken in de kinderopvang. De eerste optie is om de VOG bij de gemeente aan te vragen waarin u woonachtig bent. Hiervoor moet u fysiek langskomen bij het gemeenteloket. Hier moet u van tevoren een afspraak voor maken. Ook dient u een vooraf ingevuld aanvraagformulier mee te nemen.
De verklaring omtrent gedrag kunt u ook online aanvragen bij VOG-Loket.nl . U kunt de aanvraag snel en gemakkelijk voltooien binnen twee minuten. Voor het online aanvragen dient u in bezit te zijn van een DigiD en de mogelijkheid te hebben om middels IDEAL te betalen.

Kan mijn werkgever mij extra laten screenen?

Het antwoord op deze vraag is ja. Een werkgever kan de medewerker extra laten screenen. Wanneer de werkgever meer wil weten kan hij/zij bij functieaspecten meerdere aspecten aankruisen waarvan de werkgever wil weten of de medewerker hieraan voldoet.

'Wij willen het online verwerken van VOG's makkelijker maken.' Meer informatie
VOG-Loket