VOG aanvragen taxibranche

Een VOG aanvragen voordat u in de taxibranche gaat werken is verplicht. Zonder een VOG kan u zich niet inschrijven in het register. Wanneer u aan de slag wilt gaan als taxichauffeur heeft u een chauffeurskaart nodig, die iedere vijf jaar verlengd dient te worden. Om in aanmerking te komen voor een chauffeurskaart dient u in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag.

Waar wordt er tijdens de screening naar gekeken?

Als allereerst kijkt Dienst Justis of u strafbare feiten heeft gepleegd en of deze strafbare feiten relevant zijn voor het uitoefenen van het beroep. Mocht u wel een strafblad hebben dan wordt er per individu bekeken of diegene in aanmerking komt voor de aangevraagde VOG.

Transacties en geldboetes

De meeste verkeersboetes in Nederland worden bestraft middels een geldboete. Het gaat hierbij vaak om overtreding van de maximumsnelheid, het geen gordel dragen, etc. In sommige gevallen krijg u voor zo’n overtreding een strafblad. Dit is het geval wanneer u met meer dan 30 km/u de maximumsnelheid heeft overschreden. Dit soort strafbare feiten worden bij het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag voor uw chauffeurskaart door Dienst Justis meegenomen bij de beoordeling.

Bezwaar

Dienst Justis houdt er rekening mee dat wanneer zij een VOG afwijzen dit gevolgen kan hebben voor het uitvoeren van de functie. Naast het niet kunnen uitvoeren van de functie brengt het ook gevolgen met zich mee op financieel gebied. Echter is het geen reden voor Dienst Justis om de aanvraag daarom zomaar goed te keuren. Mocht de aanvrager het niet eens zijn met de beslissing van Dienst Justis, dan kan er bezwaar tegen het besluit gemaakt worden. De aanvrager kan zijn bezwaren naar voren brengen waarom hij/zij het niet eens is met de uitspraak. Dienst Justis zal de beslissing heroverwegen. Mocht het nog steeds bij een afwijzing blijven, dan kan de aanvrager in hoger beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak.

Hoe vraag ik een VOG aan?

Er zijn verschillende manieren om een verklaring omtrent gedrag aan te vragen om te kunenn werken in de kinderopvang. De eerste optie is om de VOG bij de gemeente aan te vragen waarin u woonachtig bent. Hiervoor moet u fysiek langskomen bij het gemeenteloket. Hier moet u van tevoren een afspraak voor maken. Ook dient u een vooraf ingevuld aanvraagformulier mee te nemen.
De verklaring omtrent gedrag kunt u ook online aanvragen bij VOG-Loket.nl . U kunt de aanvraag snel en gemakkelijk voltooien binnen twee minuten. Voor het online aanvragen dient u in bezit te zijn van een DigiD en de mogelijkheid te hebben om middels IDEAL te betalen.

'Wij willen het online verwerken van VOG's makkelijker maken.' Meer informatie
VOG-Loket