VOG afgewezen, wat nu?

U hebt een verzoek tot een VOG gedaan, maar u hebt een thuis een brief ontvangen van Dienst Justis dat uw verzoek is afgewezen. U krijgt dus geen VOG, waardoor u misschien niet aan de slag kunt in uw nieuwe functie of bij uw nieuwe werkgever. De afwijzing kan verschillende redenen hebben. Wat is de volgende stap die u moet ondernemen?

Wanneer krijgt u geen VOG?

Dienst Justis geeft alleen een VOG uit als blijkt dat uw justitiƫle verleden geen bezwaar vormt voor de uit te voeren taken of functies. In de meeste gevallen wordt er gedacht dat er geen VOG wordt uitgegeven wanneer iemand ooit in aanraking is gekomen met justitie of als iemand een strafblad heeft. Dit is echter niet juist. Ook als u een strafblad heeft of ooit in aanraking bent gekomen met justitie, is het mogelijk een VOG te krijgen. Het is vooral van belang in hoeverre het strafbaar feit en het doel van de aanvraag van de VOG relevant voor elkaar zijn.

VOG afgewezen

Een VOG wordt geweigerd aan de hand van een aantal aspecten, namelijk de relevantie en actualiteit van het incident. Wanneer u ooit een zedendelict hebt gepleegd, is het niet mogelijk om een VOG te krijgen. Wanneer u ooit een ander delict hebt gepleegd, zal het Dienst Justis overleggen of het delict relevant genoeg is om de VOG te weigeren. Op de website www.watdevog.nl kunt u de manier waarop u in aanraking bent gekomen met justitie invoeren en aan de hand daarvan wordt er een schatting gemaakt of u in aanmerking komt voor een VOG of niet. Deze schatting wordt gedaan aan de hand van de drie factoren: ernst van het delict, de straf die u hebt gekregen en wanneer het delict heeft plaatsgevonden.

Afgewezen, wat nu?

Wanneer het verzoek tot een VOG wordt geweigerd, ontvangt u vaak eerst een brief thuis met daarin een voornemen van afwijzing. Hier staat ook informatie in over de redenen waarom uw verzoek is afgewezen. U heeft twee weken de tijd om uw bezwaar in te dienen en te laten weten waarom u vindt dat u de VOG alsnog moet ontvangen. Als u uw eigen strafrechtelijke geschiedenis wilt inzien om de aanvraag zelf te kunnen beoordelen, kunt u deze opvragen bij de Justitiƫle Informatiedienst (JID).

Antwoord op bezwaar

Krijgt u na uw bezwaar alsnog een definitieve afwijzing? Ook dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Deze moet u binnen zes weken opsturen. Als ook uw bezwaarschrift niet wordt gehoord, kunt u beslissen om beroep in te stellen bij de rechtbank.

'Wij willen het online verwerken van VOG's makkelijker maken.' Meer informatie
VOG-Loket