VOG aanvragen onderwijs

U heeft een VOG verklaring nodig om in het onderwijs te werken. De afkorting VOG staat voor verklaring omtrent gedrag, oftewel een bewijs van goed gedrag. Bij het verstrekken van de VOG wordt er gekeken of het gedrag wat iemand in het verleden getoond heeft belemmering vormt voor het uitoefenen van de functie binnen een onderwijsinstelling. In sommige branches is een VOG verplicht. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft bepaald dat iedereen binnen een onderwijsinstelling in het bezit van een VOG moet zijn.

Hoe oud mag mijn VOG zijn?

De VOG van iemand die bij een onderwijsinstelling werkt mag maximaal zes maanden oud zijn. Voor veel invalkrachten geldt dus dat zij ieder half jaar een nieuwe VOG moeten aanvragen. Voor overblijfmedewerkers op scholen mag een bewijs van goed gedrag maximaal twee maanden oud zijn.

Wie vraag voor mij de VOG aan?

De medewerker van de onderwijs instelling dient zelf de aanvraag te doen. Bij het aanvragen van een VOG is het belangrijk dat u het goede functieaspect aanklikt. Voor het onderwijs is dit nummer 60 (Onderwijs). Dit screeningsprofiel vindt u onder ‘specifiek screeningsprofiel’ op het aanvraagformulier. Een VOG wordt altijd door Dienst Justis verstrekt
Hoe vraag ik een VOG aan voor het onderwijs?
Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag kan op twee manieren. De eerste manier is om het bij de gemeente aan te vragen. Hiervoor dient u eerst contact met de gemeente op te nemen om een afspraak te plannen. Daarna moet u fysiek naar het gemeentehuis komen om het door u ingevulde VOG-formulier af te geven.
De tweede manier is het online aanvragen van de VOG. Het online aanvragen van uw bewijs van goed gedrag kan bij VOG-Loket.nl snel en gemakkelijk. Het online aanvragen van uw verklaring omtrent gedrag is binnen twee minuten voltooid. Voor het digitaal aanvragen dient u in het bezit te zijn van een DigiD en iDEAL als betaalmogelijkheid hebben.

Hoe vraag ik een VOG aan?

Er zijn verschillende manieren om een verklaring omtrent gedrag aan te vragen om te kunenn werken in de kinderopvang. De eerste optie is om de VOG bij de gemeente aan te vragen waarin u woonachtig bent. Hiervoor moet u fysiek langskomen bij het gemeenteloket. Hier moet u van tevoren een afspraak voor maken. Ook dient u een vooraf ingevuld aanvraagformulier mee te nemen.
De verklaring omtrent gedrag kunt u ook online aanvragen bij VOG-Loket.nl . U kunt de aanvraag snel en gemakkelijk voltooien binnen twee minuten. Voor het online aanvragen dient u in bezit te zijn van een DigiD en de mogelijkheid te hebben om middels IDEAL te betalen.

'Wij willen het online verwerken van VOG's makkelijker maken.' Meer informatie
VOG-Loket