FAQ

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Kom je er niet uit? Vragen? Merel helpt u graag. [email protected] of chat.
'Wij willen het online verwerken van VOG's makkelijker maken.' Meer informatie
VOG-Loket