VOG aanvragen transport

Wanneer uw in de transport werkzaam bent of van plan bent om er te gaan werken heeft u in vele gevallen een VOG nodig. Bij VOG-Loket kunnen wij u helpen met het aanvragen van een VOG voor de transportbranche.

VOG aanvraag NIWO

Wanneer u werkzaam bent in het internationale wegtransport dient u in het bezit van een VOG te zijn. Ook bij de NIWO is dit noodzakelijk. De afkorting NIWO staat voor Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. Deze organisatie verleent vergunningen omtrent het transport aan verschillende bedrijven. Om aan de betrouwbaarheid eis van het NIWO te voldoen dient u een VOG in te leveren.

VOG Koerier

Wanneer u koerier bent van een bedrijf valt u ook onder het transport, in deze gevallen wordt er dus ook vak een VOG van u gevraagd. Dit is omdat bedrijven graag willen weten of medewerkers goed omgaan met de bedrijfsspullen, maar ook om zeker te zijn dat ze de pakketjes goed en betrouwbaar bij de klant leveren.

Screeningsprofiel voor de transportbranche

Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen punten wat zij belangrijk vinden waarop de (toekomstig) medewerker gescreend wordt. Overleg daarom altijd goed met de werkgever welke screeningsprofielen er voor jou van belang zijn.  U zit in de meeste gevallen goed als u de volgende screeningsprofielen aanklikt.

11 – Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen
12 – Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
13 – Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen
21 – Met contante en/of girale waardepapieren omgaan
37 – Het beschikken over goederen
41 – Het verlenen van diensten
43 – Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving
61 – Het onderhouden/ombouwen/bedienen van machines en/of apparaten en/of voertuigen
62 – (Rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en pakketten worden getransporteerd en/of bezorgd, anders dan het intern transport binnen een bedrijf

'Wij willen het online verwerken van VOG's makkelijker maken.' Meer informatie
VOG-Loket