Wat is een VOG?

VOG is een afkorting voor Verklaring Omtrent het Gedrag, een verklaring die aantoont dat uw verleden geen bezwaar vormt om een bepaalde taak of functie binnen een bedrijf te vervullen. Een VOG wordt gebruikt in het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs, maar ook bij sociaal-maatschappelijke instellingen is een VOG vaak verplicht.

De Verklaring Omtrent het Gedrag, ook wel VOG of Bewijs van goed gedrag, wordt verstrekt door Dienst Justis. Dienst Justis is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Justis onderzoekt of uw justitiële verleden een bezwaar kan vormen voor uw nieuwe baan, taak of functie. Als u in het verleden een strafbaar feit heeft gepleegd, kan het zijn dat geen VOG krijgt. Justis bekijkt in hoeverre het strafbaar feit relevant is voor datgene waar u de VOG voor aanvraagt. Er zijn twee soorten VOG’s die aangevraagd kunnen worden: een VOG voor natuurlijke personen en een VOG voor rechtspersonen, zoals bedrijven en stichtingen.

VOG voor natuurlijke personen

Een VOG voor natuurlijke personen wordt het meest aangevraagd. Het gaat hierbij om een VOG die een persoon nodig heeft om ergens te kunnen werken of een taak uit te voeren. Voor mensen die met kinderen, vertrouwelijke gegevens of geld werken is een VOG vaak zelfs verplicht. Denk hierbij aan onderwijs, kinderopvang, gastouderschap of geldtransporteur. Een VOG geeft de werkgever minder risico bij het aannemen van personeel. Een andere reden om een VOG aan te vragen is voor een visum of vergunning. Denk bijvoorbeeld aan emigratie of een taxivergunning. Wilt u een VOG aanvragen voor werk, visum of vergunning? Dat kan gemakkelijk via het aanvraagformulier van het VOG-Loket!

VOG voor rechtspersonen

Een VOG voor rechtspersonen komt minder vaak voor dan de VOG voor natuurlijke personen. Met rechtspersonen worden in dit geval bedrijven en stichtingen bedoeld. Deze bedrijven en stichtingen kunnen, aan de hand van een VOG, aan partners, andere bedrijven en overheden hun integriteit tonen. Dit type VOG kan nodig zijn bij bijvoorbeeld het afsluiten van een samenwerkingsverband of het lid worden van een brancheorganisatie.

Hoe weet u of de VOG echt is?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag heeft een aantal kenmerken waarmee u de echtheid van het document kunt controleren, namelijk:

  1. Het document is voorzien van het blauwe Rijkslogo en een raster
  2. Op het papier zit een golvend watermerk
  3. In het papier is een hologram zichtbaar
  4. Onder een UV-lamp lichten kleine vezels in het papier en het beeldmerk op, maar het papier zelf blijft donker.
  5. Onder een UV-lamp verandert het blauwe nummer, rechts bovenaan het document, van kleur.
  6. Onder een UV-lamp ziet u om het blauwe N-nummer een oplichtende rechthoek verschijnen.

Twijfelt u of een VOG echt is? Neem dan contact op met Dienst Justis.

'Wij willen het online verwerken van VOG's makkelijker maken.' Meer informatie
VOG-Loket