Aanvragen van een VOG middels eHerkenning

Het aanvragen van een VOG mag alleen door organisaties gedaan worden die hier bevoegd voor zijn. De VOG (verklaring omtrent gedrag) wordt aangevraagd door de organisatie middels eHerkenning. Het aanvragen van een VOG gaat bij VOG-Loket in 3 makkelijke stappen. Na het invullen van het formulier verzenden wij uw aanvraag naar Dienst Justis.

Wat is eHerkenning?

Een eHerkenning kan gezien worden als de zakelijke DigiD. Waar elk bedrijf eerder altijd meerdere accounts moest hebben om op overheidssites in te loggen kan dat nu allemaal met een eHerkenning. Bij VOG-Loket gebruiken we de eHerkenning om VOG aanvragen van onze klanten te behandelen.

Wat is er nodig om een VOG aanvraag te doen?

In veel gevallen dient de werknemer zelf voor een VOG te zorgen. Voor die mensen regelen wij de VOG. Middels onze eHerkenning kunnen wij voor iedereen die een werkrelatie aangaat een VOG aanvragen. Middels ons eigen account regelen wij dat voor u de VOG aanvraag.

Wanneer u geen beschikking over een DigiD heeft, kunt u niet online uw VOG aanvragen. Daarnaast moet u ook in staat zijn om middels IDeal te betalen en dient u een werkend emailadres te hebben. Tot slot moet de aanvrager ingeschreven staan in het BRP (Basisregistratie Personen).

Hoe kan ik zien of mijn VOG echt is?

Om fraude te voorkomen zijn er verschillende kenmerken. Elk geldig VOG document is voorzien van een raster en het blauwe Rijkslogo. Ook is het papier karakteristiek en heeft het een golvend watermerk. Wanneer uw het document onder een UV-lamp houdt zou u opvallen dat het papier donker en lichten kleine vezels heeft en dat er rechtsonder een beeldmerk staat. Tevens is in het papier een Hologram zichtbaar.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Voor vrijwilligers is het erg belangrijk om een VOG aan te vragen. Vrijwilligers werken vaak met mensen die ze (gedeeltelijk) afhankelijk van ze zijn. Om de betrouwbaarheid van de vrijwilliger te waarborgen. Organisaties die vrijwilligers in dienst hebben kunnen in aanmerking komen om een gratis VOG aan te vragen. Klik hier om te kijken of uw organisatie hiervoor in aanmerking voor de regeling gratis VOG.

 

 

'Wij willen het online verwerken van VOG's makkelijker maken.' Meer informatie
VOG-Loket