VOG aanvragen met een strafblad

Wanneer iemand in het bezit is van een strafblad betekend dit niet dat u automatisch niet in aanmerking komt voor een VOG. Per VOG aanvraag wordt er goed gekeken naar waarvoor u de VOG heeft aangevraagd en wat uw verleden is. Wanneer u een strafblad heeft voor te hard rijden of voor het rijden onder invloed zult u bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor een taxipas, maar zal de VOG wel toegewezen worden voor iemand die bij de servicedesk zou gaan werken. Het is dus per zaak verschillend of uw aanvraag wel of niet wordt gehonoreerd.

Terugkijktermijn voor de VOG

Dienst Justis hanteert een terugkijktermijn van gemiddeld vier jaar bij de algemene screeningsprofielen. Wanneer uw strafbare feit binnen de vier jaar is gepleegd dan is het lastig om de VOG te verkrijgen. Wanneer u hier bezwaar tegen wilt indienen kunt u gebruik maken van een advocaat. Voor beroepen met een specifiek screeningsprofiel is eer een terugkijk termijn van 5 jaar. Wanneer u een VOG wilt aanvragen voor een lidmaatschap van een schietvereniging wordt er 8 jaar terug gekeken en bij een aanvraag voor Boa’s wordt er 10 jaar teruggekeken. Bij zedendelicten is de terugkijktermijn 20 jaar.

Strafblad opvragen

Wanneer u niet zeker bent of u een strafblad heeft of wat er in uw strafblad staat dan kunt u deze opvragen bij het ministerie van Justitie. Zij kunnen u inzicht geven over de informatie die u zoekt. Dit verzoek kunt u schriftelijk indienen. De kosten voor deze aanvraag zijn €4,54.

Waarschuwingsregister

Om mensen die op de werkvloer een winkeldiefstal hebben gepleegd is de FAD in 2005 opgericht. De stichting houdt bij welke medewerkers zijn ontslagen voor diefstal. In de meeste gevallen gaat het om dezelfde groep werknemers die telkens in het herhaaldelijke vallen. Lees meer over dit onderwerp op de website van de FAD.

 

'Wij willen het online verwerken van VOG's makkelijker maken.' Meer informatie
VOG-Loket