Wat staat er in een VOG?

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Deze verklaring heeft u in sommige gevallen nodig als u een nieuwe taak of functie gaat uitvoeren, maar ook als u een visum, emigratie of taxivergunning wilt aanvragen. Op de VOG vindt u uw persoonlijke gegevens terug en staat daarnaast belangrijke informatie over uw aanvraag.

Uit welke onderdelen bestaat een VOG?

Na uw aanvraag ontvangt u op uw huisadres de officiële VOG. Dit document bestaat meestal uit een enkele pagina. Op de VOG vindt u de volgende informatie:

  • Datum van uitgifte Verklaring Omtrent Gedrag
  • Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum, -plaats en -land
  • Het doel van de aanvraag
  • Het screeningsprofiel
  • De uiteindelijke verklaring

Waar ontvang ik de VOG?

Omdat een VOG persoonlijke gegevens staan, wordt het beschouwd als een vertrouwelijk document. Dit is dan ook de reden dat niet uw werkgever de VOG ontvangt, maar dat Justis de VOG naar uw huisadres stuurt. U kunt de VOG natuurlijk wel zelf bij uw werkgever inleveren.

Wat als mijn verzoek wordt afgewezen?

Als uw verzoek voor een VOG wordt afgewezen, ontvangt u op uw huisadres niet de VOG, maar wel een aankondiging tot afwijzing. U kunt binnen twee weken na ontvangst van deze aankondiging bezwaar aantekenen bij Dienst Justis. Lees meer over afgewezen verzoek.

'Wij willen het online verwerken van VOG's makkelijker maken.' Meer informatie
VOG-Loket